Pozvánka na verejné prerokovanie

Verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti

“Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget”

POZVÁNKA