Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupteľstva v Dolných Salibách kon, dňa 02.10.2023

1_Pozvanka_Meghivo_01.03.2023.pdf
2_Pozvanka_Meghivo_17.04.2023.pdf
3_Pozvanka_Meghivo_19.06.2023.pdf
4_Pozvanka_Meghivo_04.07.2023.pdf
5_Pozvanka_Meghivo_02.10.2023.pdf
1_Pozvanka_Meghivo_01.03.2023.pdf
2_Pozvanka_Meghivo_17.04.2023.pdf
3_Pozvanka_Meghivo_19.06.2023.pdf
4_Pozvanka_Meghivo_04.07.2023.pdf
5_Pozvanka_Meghivo_02.10.2023.pdf
Name