Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupteľstva v Dolných Salibách kon, dňa 22.02.2024

1_OZ_Pozvanka_Meghivo_22.02.2024.pdf
1_OZ_Pozvanka_Meghivo_22.02.2024.pdf
Name