Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Salibách_04.07.2023

1_Pozvanka_Meghivo_01.03.2023.pdf
2_Pozvanka_Meghivo_17.04.2023.pdf
3_Pozvanka_Meghivo_19.06.2023.pdf
4_Pozvanka_Meghivo_04.07.2023.pdf
1_Pozvanka_Meghivo_01.03.2023.pdf
2_Pozvanka_Meghivo_17.04.2023.pdf
3_Pozvanka_Meghivo_19.06.2023.pdf
4_Pozvanka_Meghivo_04.07.2023.pdf
Name