Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Salibách_04.07.2023

1_Pozvanka_Meghivo_01.03.2023.pdf
2_Pozvanka_Meghivo_17.04.2023.pdf
3_Pozvanka_Meghivo_19.06.2023.pdf
4_Pozvanka_Meghivo_04.07.2023.pdf
5_Pozvanka_Meghivo_02.10.2023.pdf
6_Pozvanka_Meghivo_13.12.2023.pdf
1_Pozvanka_Meghivo_01.03.2023.pdf
2_Pozvanka_Meghivo_17.04.2023.pdf
3_Pozvanka_Meghivo_19.06.2023.pdf
4_Pozvanka_Meghivo_04.07.2023.pdf
5_Pozvanka_Meghivo_02.10.2023.pdf
6_Pozvanka_Meghivo_13.12.2023.pdf
Name