Pokračujeme v úprave verejných priestranstiev

Pokračujeme, čo sme v decembri začali vysadením nových stromčekov s podporou Slovenskej agentúry životného prostredia – ďalej skrášľujeme verejné priestranstvá našej obce. V súčasnosti pracujeme na zatrávnení a terénnych úpravách plôch pri autobusovej zastávke a pred obecným úradom. Zároveň budú vysadené nové kríky a okrasné rastliny.