Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č.  51/        zo dňa      2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách v nasledujúcom volebnom období bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode  utvorenom pre celú obec.