Oznámenie o možnosti nahliadnutia do dokumentu “Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget”

Oznámenie obci Dolné Saliby o možnosti nahliadnutia do dokumentu:

MODERNIZÁCIA HOSPODÁRSKEHO DVORA SZIGET         

vyvesené: 03.07.2020

zvesené: