Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie – EP

OZNÁMENIE

Voľby do Európskeho parlamentu 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  je možné na e-mailovú  adresu:

dolnesaliby@dolnesaliby.sk