Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní  člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie  a okrskovej volebnej komisie je možné na e-mailovú adresu:

 

dolnesaliby@dolnesaliby.sk