Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – k 30.04.2021

Oznámenie – Ing. Ľudovít Kovács – starosta obce – 1. a posledná strana

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020 bolo podané  dňa 30.03.2021.

 

Oznámenie  – Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce – celý dokument

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020 bolo prerokované na zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov dňa 24. mája 2021.