Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – k 30.04.2022

Oznámenie  – Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce – celý dokument  – zverejnené dňa 10.05.2022

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2021 bolo prerokované na zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov dňa 09. mája 2022.

Oznámenie – Ing. Ľudovít Kovács – starosta obce – 1. a posledná strana– zverejnené dňa 01.04.2022

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2021 bolo podané  dňa 31.03.2022.