Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022 – k 30.04.2023