Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2023 – k 30.04.2024