Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2023 – k 30.04.2024_celý dokument

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2023 – k 30.04.2023 – celý dokument – zverejnený dňa 30.04.2024

Majetkové priznanie starostu obce podané dňa 27.03.2024