OZNAM – Prerokovanie návrhu Územného plánu obce Dolné Saliby – Zmeny a doplnky č. 2 _ zo dňa 27.03.2024

Dokumenty k naliadnutiu sa otvoria po kliknutí na nižšie uvedené odkazy▼

Územný plán

Aktuálne projekty