OZNAM – Prerokovanie návrhu Územného plánu obce Dolné Saliby – Zmeny a doplnky č. 1