Oznam o vykonaní preventívnej protipožiarnej kontrole