Oznam o vykonaní preventívnej protipožiarnej kontrole_12.11.2022