Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v období “zimnej vykurovacej sezóny”