Odstránenie stavieb a drvenie stavebného odpadu v bývalom záhradníctve pri Kandii

Začala sa realizácia odstránenia stavieb a drvenie stavebného odpadu vo viac ako 50 ročnom záhradníctve pri rybníku Kandia, ktoré je už vyše 20 rokov nevyužívané. Burina a vegetácia tam úplne zarástli budovy, ktoré sa teraz stali životu nebezpečné. Našej obci sa v roku 2016 podarilo vo verejnej dražbe odkúpiť tento areál, vrátane viac ako 90 % rybníka Kandia, futbalového ihriska a jeho okolia.