Obecný úrad

Úradné hodiny Obecného úradu Dolné Saliby

Pondelok - Hétfő07.30 – 11.3012.30 - 16.00
Utorok - Kedd07.30 – 11.30zárva - zatvorené
Streda - Szerda07.30 – 11.3012.30 - 17.00
Štvrtok - Csütörtök07.30 – 11.30zárva - zatvorené
Piatok - Péntek07.30 – 11.3012.30 - 15.00