Nový bankomat v obci Dolné Saliby

Od 20.09.2023 v obci funguje nový bankomat od ČSOB Banky.

Bankomat sa nachádza v budove autobusovej zastávky v centre obce.

  • Klienti s platobnou kartou vydanou niektorou zo SLOVENSKÝCH BÁNK platia poplatok za výber, ktorý určuje ICH BANKA (v závislosti od balíčka služieb, môže byť aj nulový, treba sa informovať vo svojej banke).
  • V sadzobníku poplatkov konkrétnej banky je väčšinou uvedený ako Poplatok za výber z cudzieho bankomatu.
  • Prevádzkovateľ bankomatu neúčtuje ŽIADEN POPLATOK. Klient má rovnaké podmienky, akoby vyberal z akéhokoľvek bankomatu inej domácej banky (nie svojej).
  • Niektorým klientom so zahraničnou platobnou kartou môže byť účtovaný poplatok naviac. V takom prípade je klient na poplatok upozornený.