Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti – odčítanie vodomerov od 6.10.2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 06.10.2021 sa bude konať odčítanie stavu vodomerov v tých domácnostiach, kde je zavedená kanalizácia. Žiadajú dotknutých občanov, aby pracovníkom spoločnosti umožnili prístup k vodomerom, alebo vyložili stav vodomeru na dobre viditeľné miesto.

Pracovníci spoločnosti vopred ďakujú za spoluprácu.