Oznam – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

 Oznamujeme Vám, že dňa 16.4.2019 od 22:00 – do 17.4.2019 do 8:00 hod  bude z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode znížený tlak a objem dodávanej pitnej  vody pre celé obce Čierny Brod, Mostová, Čierna Voda, Horné Saliby a Dolné Saliby. Žiadame obyvateľov o obmedzenie spotreby vody z verejného vodovodu v danom termíne.

Po ukončení prác a obnovení štandardného množstva a tlaku pitnej vody bude vykonaný preplach dotknutých sietí.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.