ZSVS

Oznam – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

 Oznamujeme Vám, že dňa 16.4.2019 od 22:00 – do 17.4.2019 do 8:00 hod  bude z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode znížený tlak a objem dodávanej pitnej  vody pre celé obce Čierny Brod, Mostová, Čierna Voda, Horné Saliby a Dolné Saliby. Žiadame obyvateľov o obmedzenie spotreby vody z verejného vodovodu v danom termíne.

Po ukončení prác a obnovení štandardného množstva a tlaku pitnej vody bude vykonaný preplach dotknutých sietí.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Oznam – ZSVS

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje odberateľom vody z verejného vodovodu, že dnes (13.12.2018) od 12:00 do ukončenia prác je odstávka dodávky pitnej vody v obce Dolné Saliby z dôvodu poruchy. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je riešené cisternami. Po ukončený prác bude vykonaný preplach dotknutých sietí. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.