Návrh záverečného účtu obce Dolné Saliby za rok 2023