Návrh VZN č. 01/2017 ktorým sa upravujú podmienky prenájmu obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce Dolné Saliby obstaraných s podporou štátu

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fdolnesaliby.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FVZN-c.01-2017-najomne-byty.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]