NÁVRH – VZN č. 01/2019 o cenách služieb poskytovaných obcou Dolné Saliby