Návrh rozpočtu obce na rok 2021-es költségvetés tervezet_ZMENA č.1-es sz.MÓDOSÍTÁS

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PRÍJMOVÁ ČASŤ

 

vyvesené dňa 10.09.2021