Rozpočet na rok 2022 – Domov dôchodcov Dolné Saliby

SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2022 – DD-D. Saliby

Vyvesený dňa: 14.12.2021

Zvesený dňa:

Návrh rozpočtu na rok 2022 – Domov dôchodcov Dolné Saliby

Návrh vyvesený dňa: 26.11.2021, zvesený dňa: 13.12.2021