Napúšťanie bazénov z verejného vodovodu

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fdolnesaliby.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmetodick%C3%BD-pokyn-na-nap%C3%BA%C5%A1%C5%A5anie-vody-do-baz%C3%A9nov.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]