“Modernizácia hospodárskeho dvora SZIGET” – Záverečné stanovisko MŽP SR

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO MŽP SR 
Číslo: 2277/2021-1.7/pb
367/2021
368/2021-int.

 

Navrhovateľ: Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, s.r.o.

IČO: 36260878

Sídlo: 925 02  Dolné Saliby 1001

 

Zverejnené dňa 18.01.2021