Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi za rok 2016

Ochrana-lesov-2016