Harmonogram separovaného zberu odpadov v roku 2024 v obci Dolné Saliby