Harmonogram separovaného zberu odpadov v roku 2023 v obci Dolné Saliby