VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z finančných prostriedkov Obce Dolné Saliby