NÁVRH VZN č. 5/2020 o cenách služieb poskytovaných obcou – 30.11.2020