COVID-19 (koronavírus): Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia od 16.03.2020 o 6:00 hod.