Asistované sčítanie obyvateľov – 03.05.2021-13.06.2021

Asistované sčítanie obyvateľov 2021

Na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania

sa začína pondelok 3. mája 2021 a končí v nedeľu 13. júna 2021

na celom území Slovenskej republiky.

Občania, ktorí nemali možnosť sa sčítať pomocou elektronického formulára v období od 15.02.2021 do 31.03.2021, teraz môžu požiadať o asistované sčítanie na miestnom obecnom úrade osobne, alebo telefonicky na tel. č.: 031/7853189

Asistované sčítanie obyvateľov bude mať dve formy:

  1. v kontaktnom mieste (na miestnom obecnom úrade) s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania
  2. na mieste, kde sa občan zdržiava (doma), s pomocou mobilného asistenta sčítania

Na obidve formy sčítania sa treba dopredu prihlásiť osobne na miestnom obecnom úrade, alebo na vyššie uvedenom telefónom čísle. Bez predchádzajúcej požiadavky o asistované sčítanie nikoho nevpúšťajte do Vašich domovov!

Asistované sčítanie sa bude realizovať pri dodržaní hygienických opatrení, ktoré sú uvedené v Rozhodnutí predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania.

 Zúčastniť sa sčítania je zákonnou povinnosťou každého obyvateľa. Za neplnenie tejto povinnosti podľa zákona o sčítaní, môže obec udeliť sankciu obyvateľovi vo výške od 25 do 250 eur.

Rozhodnutie predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21.04.2021

MINV SODB A4 scitanie SK