Zber elektronického odpadu

Oznamujeme cteným občanom, že v dňoch id 20. do 22. apríla 2016 organizujeme v našej obci zber elektronického odpadu. Za opad je považovaná:

  • kancelárska technika -napr. počítače, monitory, telefóny
  • čierna technika – napr. televízory, rádioprijímače, magnetofóny a iné audiovizuálne zariadenia
  • biela technika – napr. mikrovlné a elektrické trúby, chladničky, mraqzničky, vysávače, elektrické sporáky a iné domáce spotrebiče.

Prosíme, aby ste v označených dňoch v čase od 13.00 hodiny do 19.00 hodiny odpad odovzdali v klubovom dvore verejnoprospešných služieb. V prípade potreby po nahlásení na Obecnom úrade elektronický odpad zamestnanci obce odvezú z domácostí.