Zámer prenajať majetok obce

01.01.2024_Prenájom nebytového priestoru v budove súp.č. 787-1.poschodie
01.01.2024_Prenájom priestorov v budove autobusovej zastávky súp.č. 785
02.04.2024_Prenájom ambulancie obvodného lekára_predĺžená lehota na podanie CP do 3.6.2024
26.02.2024_Prenájom nebytového priestoru v budove súp.č. 787 - 1. poschodie
26.02.2024_Prenájom priestorov v budove autobusovej zastávky súp.č. 785
28.03.2024_Prenájom poľnohosp.pozemkov
28.03.2024_Prenájom poľnohosp.pozemkov_rozvojové plochy
29.4.2024_Zámer č. 10-N/2024_Prenájom pozemku za autobusovou zastávkou_terasa
29.4.2024_Zámer č. 11-N/2024_Prenájom nebyt.priest.-Garáž č. 5 v bytovom dome súp.č. 736
29.4.2024_Zámer č. 8-N/2024_Prenájom priestoru v budove súp.č. 787 - 1. poschodie_Predĺžená lehota na podanie CP do 1.7.2024
29.4.2024_Zámer č. 9-N/2024_Prenájom nenuteľností v obci Dolné Saliby_Ostatné plochy_Pónya a syn_osob.zreteľ
01.01.2024_Prenájom nebytového priestoru v budove súp.č. 787-1.poschodie
01.01.2024_Prenájom priestorov v budove autobusovej zastávky súp.č. 785
02.04.2024_Prenájom ambulancie obvodného lekára_predĺžená lehota na podanie CP do 3.6.2024
26.02.2024_Prenájom nebytového priestoru v budove súp.č. 787 - 1. poschodie
26.02.2024_Prenájom priestorov v budove autobusovej zastávky súp.č. 785
28.03.2024_Prenájom poľnohosp.pozemkov
28.03.2024_Prenájom poľnohosp.pozemkov_rozvojové plochy
29.4.2024_Zámer č. 10-N/2024_Prenájom pozemku za autobusovou zastávkou_terasa
29.4.2024_Zámer č. 11-N/2024_Prenájom nebyt.priest.-Garáž č. 5 v bytovom dome súp.č. 736
29.4.2024_Zámer č. 8-N/2024_Prenájom priestoru v budove súp.č. 787 - 1. poschodie_Predĺžená lehota na podanie CP do 1.7.2024
29.4.2024_Zámer č. 9-N/2024_Prenájom nenuteľností v obci Dolné Saliby_Ostatné plochy_Pónya a syn_osob.zreteľ
Name
01.01.2024_Prenájom nebytového priestoru v budove súp.č. 787-1.poschodie
01.01.2024_Prenájom priestorov v budove autobusovej zastávky súp.č. 785
02.04.2024_Prenájom ambulancie obvodného lekára_predĺžená lehota na podanie CP do 3.6.2024
26.02.2024_Prenájom nebytového priestoru v budove súp.č. 787 - 1. poschodie
26.02.2024_Prenájom priestorov v budove autobusovej zastávky súp.č. 785
28.03.2024_Prenájom poľnohosp.pozemkov
28.03.2024_Prenájom poľnohosp.pozemkov_rozvojové plochy
29.4.2024_Zámer č. 10-N/2024_Prenájom pozemku za autobusovou zastávkou_terasa
29.4.2024_Zámer č. 11-N/2024_Prenájom nebyt.priest.-Garáž č. 5 v bytovom dome súp.č. 736
29.4.2024_Zámer č. 8-N/2024_Prenájom priestoru v budove súp.č. 787 - 1. poschodie_Predĺžená lehota na podanie CP do 1.7.2024
29.4.2024_Zámer č. 9-N/2024_Prenájom nenuteľností v obci Dolné Saliby_Ostatné plochy_Pónya a syn_osob.zreteľ