Usmernenie MV SR pre obce a mestá o opatreniach zo zasadnutia Ústredného krízovéhoštábu