SKRÁTENÉ STRÁNKOVÉ HODINY NA OBECNOM ÚRADE OD 16. MARCA 2020

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia Obec Dolné Saliby obmedzí stránkové hodiny Obecného úradu Dolné Saliby počas trvania mimoriadnej situácie od pondelka 16.03.2020 až do odvolania.

Stránkové hodiny budú v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 11:00 hod.

Poprosíme obyvateľov, aby obmedzili osobnú návštevu obecného úradu len na nevyhnutné úkony. Odporúčame Vám úradné záležitosti vybavovať písomne, telefonicky, mailom, využítím internetbankingu. Telefónny kontakt: 031/7853189 alebo 031/7853061 e-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk

Starosta obce: 0908320426

V súrnych a neodkladných prípadoch (úmrtie a pod.) je možné mimo stránkových dní kontaktovať zamestnancov obecného úradu. Prosíme, aby ste vo vlastnom záujme rešpektovali a dodržiavali ústredné, ako aj miestne opatrenia! Ďakujeme!