Revitalizácia miestneho parku

 Revitalizácia miestneho parku sa začala.