Prerušenie prevádzky všetkých školských a predškolských zariadení

Obec Dolné Saliby oznamuje, že kvôli vysokému výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení sa prerušuje prevádzka všetkých školských a predškolských zariadení  v obci od 25. januára do 27. januára vrátane.