Pozvánka na záverečnú konferenciu

Obec Dolné Saliby a Obec Řícmanice

si Vás dovoľujú pozvať na

Záverečnú konferenciu s návštevou prírodných a kultúrnych hodnôt,

ktorá bude realizovaná v rámci projektu s názvom

Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice“

(kód projektu: NFP304030C398)

Termín: 18.01.2019, od 10:00 do 20:00 hod.

Miesto konania (územie SR): Obec Dolné Saliby