Oznámenie – Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  je možné na e-mailovú adresu:

dolnesaliby@dolnesaliby.sk