Oznámenie – Voľby do Európskeho parlamentu

Doručenie žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazu je možné na emailovú adresu:

dolnesaliby@dolnesaliby.sk