Oznam – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, žiada  odberateľov vody z verejného vodovodu, aby napúšťanie vody z verejného vodovodu do bazénov vopred konzultovali s príslušným výrobno prevádzkovým strediskom v Galante, Hodská 1622, číslo telefónu: 0317737700

Verejný vodovod nie je  primárne určený pre napúšťanie bazénov. Z dôvodu vysokej prúdenia vody v potrubí môže dochádzať k uvoľneniu sedimentov v potrubí a tým k zakaleniu vody. Rovnako môže nastať  pokles tlaku v sieti, ktorý sa môže prejaviť aj u ostatných odberateľov.  V prípade, že budete plniť bazén z verejného vodovodu odporúčame Vám to robiť v nočných hodinách, mimo špičky s otvorením výtokového kohútika maximálne na 50%, aby voda tiekla pomaly.

Ďalej Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje odberateľov vody z verejného vodovodu, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vody z verejného vodovodu s rozvodmi vody z iného zdroja napr. zo studne, z jazierka, z nádrže na zavlažovanie a pod.. V prípade, že čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom, ako je tlak vody vo verejnom vodovode môže sa stať, že voda z iného zdroja bude čerpaná do verejného vodovodu, kde následne dochádza ku kontaminácii pitnej vody. Upozorňujeme, že takéto konanie je trestným činom a v prípade zistenia bude nahlásené orgánom činným v trestnom konaní.

Za porozumenie a pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť.

V Šali, 1.6.2016