Oznam – prerušenie dodávky pitnej vody!!!

{gspeech}Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje odberateľom vody z verejného vodovodu, že voda vo verejnom vodovode z technických príčin je vhodná iba na úžitkové účely. Toto obmedzenie používania vody z verejného vodovodu platí do odvolania. Pre pitné účely je zabezpečené zásobovanie pitnou vodou v cisterne, ktorá je pristavená pred autobusovou zastávkou. O možnosti používania vody z verejného vodovodu pre ľudskú spotrebu Vás budeme informovať cestou obecného rozhlasu. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.{/gspeech}