Oznam pre odberateľov vody z verejného vodovodu v Dolných Salibách

{gspeech}Oznamujeme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu v obciach Horné Saliby a Dolné Saliby, že na základe výsledkov rozborov odobratých vzoriek vody z verejného vodovodu, dňa 27.5.2015, a so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Galanta, dňom 30.5.2015 je možné používať vodu z verejného vodovodu na ľudskú spotrebu bez obmedzení.Západoslovenská vodárenská spoločnosť ďakuje všetkým odberateľom  za pochopenie a trpezlivosť počas náhradného zásobovania.{/gspeech}

V Šali, 30.5.2015